Findings fra felten

Pernsionsindsigt

Vores dybdegående interviews med medlemmerne af MP Pension gav mange interessante indsigter. Først og fremmest fik vi bekræftet at de unges relation til MP Pension generelt er svag og at pension bliver betragtet som vigtigt, men også er noget der er meget fjernt. MP Pension er pensionskassen for magistre og psykologer og selvom den største gruppe af medlemmer af gymnasielærere, så kunne vi konstatere at deres medlemsgruppe er divers. De 11 personer vi snakkede med havde meget forskelligt arbejde inden for forskning, kommunikation, undervisning og administration. Der var sågar en kriminaltekniker i blandt. Alle havde de dog det til fælles at de er en skare af højtuddannede og reflekterede mennesker, der ønskede en sikker fremtid for dem selv og deres omverden.

IIAB Research

Social ansvarlighed og pension

Diskussionen omkring social ansvarlighed og bæredygtighed i relation til pension var et interessant tvist på hvordan medlemmerne ellers tænkte pensionskasser. På det overordnede plan havde social ansvarlighed/bæredygtighed en plads i alle vores respondenters liv, dog nogle mere end andre. De var medlemmer af forskellige hjælpeorganisationer, spiste økologisk hvor muligt, rejste sig op for de ældre i bussen osv. De havde en klar mening om hvad man ikke burde støtte og tog blandt andet afstand til organisationer som ikke gjorde det bedste for miljøet eller deres ansatte. For eksempelvis Ryan Air som blev udpeget af flere som et billede på en organisation, man gerne ville betale en højere billetpris for at undgå.

IIAB Visuel øvelse

 

Afkast vs aflad

Den umiddelbare tanke hos alle medlemmerne vi talte med var at vi som mennesker bør være social ansvarlige for den verden vi lever i, de penge vi bruger og det liv vi har. At lave en sammenkobling til pension syntes interessant for alle og der herskede ingen umiddelbar tvivl om at vores respondenter synes at investeringspuljer af disse omfang skulle tage social ansvar i form af bæredygtighed, arbejdsvilkår mm. Dog viste denne sammenkobling sig heller ikke helt uproblematisk i den forstand at afkastet af deres egen personlige investeringer ikke måtte lide tab under forudsætningen om at ’gøre det rigtige’.

’Pension er mine penge – ikke mit sociale aflad. Det kan jeg få opfyldt andre steder’ – ’De skal ikke til at blive reklamesøjler for CSR’. Katrine, 28.

En samfundstendens vi skal følge med

Flere respondenter nævnte den selvfølgelighed der ligger omkring det, at Pensionskasser laver social ansvarlige og bæredygtige investeringer. Det er en tendens i samfundet, der længe har banet vejen for en bedre fremtid og der er en følelse blandt vores responder af at pensionskasser tager et ansvar i at den tendens fortsætter. Barrieren ses i informationsniveauet omkring den stillingstagen MP Pension har taget i form af dette, da medlemmerne ikke var klar over MP Pensions værdier og aktive stillingstagen til dette.

’Man kan ikke altid være idealist når det kommer til penge, men hvis man kunne være idealist og samtidig være tryg i sin investering er det da klart at foretrække’ Ninna, 28

 

Ideskabelse

IIAB ideer

Vores findings fra feltarbejdet blev præsenteret for MP Pension i en indsigtspræsentation d. 29. august. Gennem indsigterne havde vi identificeret 3 mulighedsrum, der kunne pege i retning af nye innovationspotentialer. Så efter at have forelagt resultaterne fra feltarbejdet faciliterede vi en kreativ idegenereringssession, hvor alle relevante parter kom på banen og delte ideer.

Det var fedt at mærke den kreative energi i lokalet og efter sessionen havde vi 54 konkrete ideer at arbejde videre med…

 

Konceptretning

IIAB Konceptworkshop

Efter ideworkshoppen blev projektet sat på pause et par uger, da vi i mellemtiden havde fået travlt med en anden opgave, som MP Pension ville have os til at hjælpe med. I sidste uge blev projektet kickstartet med endnu en workshop, hvor vi for alvor fik sat en retning for konceptskabelsen. Til workshoppen havde vi grupperet og sammensat de ideer der var skabt til den tidligere workshop til nogle mere overordnede koncepttemaer.

Vi diskuterede hvad et godt koncept skal kunne ud fra nedenstående model.

be-do-feel-look-model

Modellen var et godt afsæt for vores diskussion. Skal MP gøre en større indsats inden for ansvarlig investering (be better)? Eller handler det om at medlemmerne skal gøres mere aktive (do better)? Skal der kommunikeres på en anden måde så medlemmerne føler sig bedre (feel better)? Eller er det i højere grad et spørgsmål om at gøre det nemt for medlemmerne at dele deres ‘bedrifter’ med andre (look better)?  Det er selvfølgelig muligt at gøre flere ting med et koncept, men modellen virkede som et godt redskab til at diskutere det overordnede mål med projektet. Vi kom frem til at det i høj grad handler om at gøre medlemmerne aktive og handlekraftige, altså fokusere på ‘do better’ kvadranten.

Til workshoppen skulle deltagerne stemme om de ideer de

1) mente ville give størst værdi for medlemmet

2) var mest realiserbar på kort sigt

3) var mest realiserbar på langt sigt.

Den efterfølgende diskussion med udgangspunkt i den enkeltes stemmer gav en god retning for den videre konceptskabelse.

Konceptgenerering

De sidste to uger har vi for alvor haft gang i den kreative proces og arbejdet hårdt på at komme nærmere nogle gennemtænkte koncepter, der kan ændre ansvarlig investering (ESG på fagsprog), fra at være en investeringsstrategi til at være helt konkrete tiltag som brugeren kan mærke. Og som skaber reel værdi. Og i sidste ende gør at MP Pension får en stærkere relation med deres medlemmer. Vi tror på at design kan være et godt redskab til at skabe levende visioner, som brugere, medarbejdere og andre interessenter kan forholde sig til. Ved at turde konkretisere nogle mulige fremtider og klart optegne disse fremtidsscenarier som strategien kan medføre, så bliver det meget nemmere at forholde sig til. Og handle derefter.

I vores arbejde med konceptgenereringen har vi arbejdet tæt sammen med MP Pension. Vi har afholdt to workshops, hvor vi sammen har gennemgået konceptideer og udviklet på de enkelte koncepter. Da vores projekt er af meget strategisk karakter har det været vigtig for os at vi ikke blot laver et projekt der ser lækkert ud i sidste ende, men som det er muligt at implementere. Derfor har vi fra start af tænkt i forskellige samarbejdspartnere, inspirationskilder og hvordan koncepterne kan testes og gradvist opskaleres. I konceptskabelsen har vi arbejdet efter en veldefineret konceptskabelon hvor alle disse elementer indgår. Skabelonen kan i se herunder.

konceptskabelon konceptskabelon2

Mandag d. 17 oktober skal vi præsentere vores færdige koncepter for projektgruppen i MP Pension og derefter skal vi teste udvalgte projekter. Vi glæder os meget til at dele de endelige resultater med jer og ikke mindst komme ud og afprøve vores konceptideer med rigtige brugere…

Herunder kan i se nogle procesbilleder. Vi skal understrege at det i ser er work in progress…

konceptgenerering4konceptgenerering2konceptgenerering3  konceptgenerering1

 

Koncept workshop

I dag havde vi en workshop, hvor vi præsenterede de fire koncepter vi er kommet frem til. Koncepterne var præsenteret på store A1 posters, med hver to sider. Udover selve konceptet og dets delelementer havde vi også beskrevet, hvilket hypoteser konceptet bygger på og hvordan det vil være muligt at teste disse hypoteser og vi havde lavet en figur der viste hvordan konceptet kunne udvides og udvikles løbende. Til workshoppen fik vi en masse god feedback på ting der kan tweakes  og justeres på de forskellige koncepter, så nu retter vi dem til inden de bliver præsenteret for ledelse, medarbejdere og ikke mindste medlemmer. Vi havde nogle gode diskutioner om hvad rammen er for projektet. Vi er nu kommet med 4 bud på hvordan en strategisk aspiration om et fokus på ansvarlig investering kan komme konkret til udtryk i nye produkter og services, men det er også konkretisere den nye vision og vise hvordan koncepterne er veje derhen.

konceptworkshop3konceptworkshopkonceptworkshop2